Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Skilerům akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky!

Zpět na články

Budoucnost patří připraveným

Světové ekonomické fórum již před několika lety identifikovalo 10 dovedností, které budoužádané v roce 2020 a budou tak dominovat i na trhu práce. Přesto, že…

Budoucnost patří připraveným

Světové ekonomické fórum již před několika lety identifikovalo 10 dovedností, které budoužádané v roce 2020 a budou tak dominovat i na trhu práce. Přesto, že již uběhlo několik let, se ve školních systémech změnilo pramálo, někde dokonce vůbec nic. Školy se stále zaměřují na „biflování“ a ověřování fakt, zatímco rozvoj dovedností a potenciálu zůstává dětem mnohdy odepřen. Důležitým faktem je i skutečnost, že každý stupeň vzdělávacího systému nás připravuje pouze na přechod na stupeň další, ale nerozvíjí dovednosti důležité pro praxi. Kdy se tedy máme připravovat na život?

 

Na rozdíl od získávání informací, které člověk dokáže posbírat čtením, posloucháním nebo pozorováním, jádro získávání dovedností je v opakování a učení se ze zkušenosti. Jak ukazuje i následující výčet žádaných dovedností pro rok 2020, žádnou z nich nedokážeme získat pouze čtením, ale tím, že si vše zkusíme sami. Experimentování a vlastní zkušenost jsou od nepaměti nejlepší metody získávání zkušeností, vždyť i jako malé děti jsme se naučili chodit stylem pokus-omyl a párkrát jsme spadli na zadek, než se nám konečně podařilo chodit bez padání. Jak jinak má člověk získat nějakou z následujících dovedností než tréninkem?

 

1. Řešení složitých problémů

2. Kritické myšlení

3. Kreativita

4. Vedení lidí

5. Spolupráce v týmu

6. Emoční inteligence

7. Rozhodování

8. Orientace na službu

9. Prezentační a komunikační dovednosti

10. Kognitivní flexibilita

*Zdroj: FutureofJobs Report, WorldEconomicForum

 

Pokud si říkáte, že i když jste toho přečetli o tom či onom spoustu, tak si vlastně nedovedete představit, jak by to mělo být v praxi, tak jste na tom stejně jako většina populace. Učení se čtením versus učení se zkušeností je problém, na který jako lidé narážíme už desítky let. Teoretická příprava má totiž s praxí málo co společného. Dalším aspektem, který přidal k potřebě znalosti těchto praktických dovedností, byl i rozvoj internetu a snadný přístup k informacím.

 

Dnešní doba je ještě složitější, jelikož informace a faktické znalosti, které musíme mít, se mění neskutečnou rychlostí. Nestačí se tedy spoléhat na memorované informace, které si nalezne každý v rámci desítek vteřin na svém telefonu. Způsob, jak získat výhodu v dnešním světě je znalostní výše uvedených kompetencí, neboť ty vychází z něčeho velice unikátního pro každou osobu, a to z vlastní zkušenosti. Není to tedy něco, co lze duplikovat shlédnutím videa na internetu, je to jedinečná vlastnost. Cestou k přípravě na život a pracovní prostředí v dnešní době není tedy memorování informací, nýbrž rozvoj osobnosti, budování charakteru a rozvoj myšlení.

 

Pojďte se s námi připravit na to, co bude!

5. June 2020
Načítám