Proč děláme skilerské tréninky?

Jednoduchá odpověď – protože je to potřeba. Věříme, že každý to může dotáhnout tak daleko, jak chce. Ovšem jen pokud pro to něco dělá. Aby se mu to podařilo, potřebuje zkušeného průvodce, který ho nebude poučovat, ale rozvíjet, motivovat a předávat své zkušenosti. A také dost času si prakticky vyzkoušet a procvičit všechno, co se má naučit.

Jako rodiče jsme pro své děti hledali kurz, na kterém by se mohly připravovat na úspěšnou budoucnost… a nenašli jsme nic, co by přesně odpovídalo našim představám. Proto jsme se rozhodli založit tento projekt. Vším, co učíme, jsme si sami prošli. Jen jsme se zdrželi, když jsme se museli učit z vlastních chyb. Aby to našim dětem šlo rychleji, lépe a bez chyb, sestavili jsme skilerské tréninky.

Naši trenéři

icon

Prošli důkladným a přísným výběrem.

icon

Skutečně mají zájem pracovat s mladými lidmi a umí to.

icon

Jsou vybíráni na míru typu kurzu a školy.

icon

Učí jen to, co dokonale ovládají.

Seznam našich trenérů

Mgr. Ondřej Lidický

Pozice: ŠÉFSKILER
Učím: KOMUNIKACI A MYŠLENÍ a můj další trénink bude ZIMNÍ SKILERSKÝ KEMP
Kde: Praha 13 - Baby Club Juklík


Jsem původně vystudovaný biochemik se zálibou v psaní básní. Verše jsem posléze vyměnil za divadelní improvizaci. V roce 2015 jsem se stal národním výhercem soutěže FameLab zaměřené na popularizaci vědy. Mám za sebou mnoho kurzů s českými i zahraničními lektory, včetně legendy ve svém oboru Phillipem Gaulierim. Momentálně dokončuji PhD studium na poli experimentální cílené protinádorové terapie. Kombinace divadla a vědy ukazuje, jak důležité je umět předat své nápady v jednoduché podobě ostatním jednoduše a pochopitelně. Vášnivě cestuji, jednu dobu jsem hodně dělal slampoetry, mám také sólové představení Stařec a Facebook.

Josef Marada

Pozice: ŠÉFSKILER
Učím: KOMUNIKACI a BYZNYS
Kde: bude brzy doplněno


Již od dětství mě bavilo zkoumat svět kolem sebe, přicházet na nejlepší způsoby „jak na to“, učit se praktickým dovednostem a sbírat různé „hacky“, kterými jsem efektivně řešil aktuální výzvy. V tom jsem pokračoval dodnes. Za tu dobu jsem pracoval v prostředí korporátním, střední firmy, neziskovky i startupu, byl jsem součástí různorodých týmů a projektů, českých i mezinárodních. Na této cestě jsem zjistil, že schopnost vyjádřit svůj názor, postavit se za něj, nadchnout další lidi a s ostatními spolupracovat na jeho naplnění, jsou zcela zásadní dovednosti pro úspěch v téměř v jakékoliv životní oblasti. Proto předávám to, co umím, Skilerům.

Mgr. Soňa Vlásková

Pozice: ŠÉFSKILERKA
Učím: KOMUNIKACI a můj další trénink bude ZIMNÍ SKILERSKÝ KEMP
Kde: Praha 13 - Baby Club Juklík


Prošla jsem mnoha typy škol. Učila na těch klasických i v alternativních. Mám dlouhodobou zkušenost s “učitelováním” v MŠ, všech ročnících ZŠ a SŠ, s vedením volnočasových aktivit. Vím, že to jde. Dělat věci jinak, tak jak to cítím celý život. Jak mi několik skvělých učitelů i má osmnáctiletá dcera ukázali. Jsem průvodkyní žáků na jejich cestě. V procesu radostného objevování světa, vzdělávání se beze strachu a s respektem k individuálním potřebám. Z původní vize se stalo pevné přesvědčení, že v každém z nás se skrývá obrovský potenciál. Mám tu čest jej společně s dětmi postupně objevovat. Se Skilery k tomu dostávám jasně daný velký prostor.

Ing. Lukáš Zajíček, MBA

Vystudoval jsem VŠFS a MBA na City University of Seattle, po škole jsem několik let působil v prostředí mezinárodních firem. V jednom roce jsem pak objevil divadelní improvizaci a ta mě pohltila. Po dalších dvou letech mě pohltil žánr slam poetry, kterému se věnuji přes 2 rok, zde také improvizuji. Všeobecně mě vždy zajímal osobnostní rozvoj, o kterém občas píši na blog. Díky 16 letům v bojových sportech jsem se naučil mnohé o vedení lidí a jejich rozvíjení. Velice mi v tomto slouží pěší cestování, které se pro mě stalo velkým učitelem a inspirací, zatím jsem dvakrát absolvoval cestu do Santiago de Compostela ve Španělsku. 

Filip Karda

Pozice: ŠÉFSKILER
Učím: KOMUNIKACI 
Kde: bude brzy doplněno


Již od prvního ročníku střední školy jsem měl to štěstí, že jsem se začal věnovat divadelní improvizaci. Díky ní jsem získal sebevědomí a naučil se vystupovat před lidmi. Tyto dovednosti se mi nesčetněkrát hodily v každodenním životě. Protože mě zajímalo, jak svoje zkušenosti předávat dál, vydal jsem se na studium oboru Dramatická výchova na JAMU, kde jsem absolvoval s titulem BcA. Nyní jsem na magisterském studiu na DAMU na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Učení se věnuji posledních pět let a mám za sebou nespočet vlastních představení a workshopů se zaměřením nejen na improvizaci. Myslím si, že studenti by měli mít možnost i prostor rozvíjet se nejen ve znalostech, ale právě i v dovednostech, které dozajista využijí v každodenním životě. Proto jsem se rozhodl trénovat pro Skilery.

BcA. Martin Třešňák

Pozice: ŠÉFSKILER
Učím: KOMUNIKACI
Kde: bude brzy doplněno


Ve škole jsem býval tichý, stydlivý a nevýrazný. Rodiče mě dali na dramaťák a po půl roce byli překvapeni, když mě uviděli na jevišti vystupovat v roli výrazně a sebevědomě. Dramaťák mě přivedl k divadelní improvizaci a její trénování mě postupně naučilo přenést nově získané kvality z jeviště do civilního života. Nadšen z proměny, která nastala v mým gymnazijních  letech, jsem se po maturitě přihlásil a byl přijat na studium Autorského herectví na DAMU na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kterou jsem úspěšně dokončil. Divadelní improvizaci trénuji již jedenáctým rokem, pět let jsem vedl vlastní tým. Účastnil jsem se dramatických workshopů, seminářů a přednášek po celé republice, jak v roli účastníka, tak lektora. Nejvíce mě baví pracovat s dospívajícími, protože na rozdíl od dospělých ještě nejsou tak uzamklý ve svých stereotypech a mají možnost dělat velké pokroky v krátké době, které budou stěžejní pro jejich rozvoj v následujících letech.

Lukáš Javůrek

Pozice: ŠÉFSKILER
Učím: KOMUNIKACI a MYŠLENÍ
Kde: bude brzy doplněno


Od studií střední pedagogické školy z roku 2001 dosud se věnuji tréninkům sebeřízení a mezilidským sociálním dovednostem – jak to vše přirozeně a trvale využívat v běžném životě. Svojí prací naprosto žiju! Již od té doby jsem pracoval jak s dětmi, tak se studenty i dospělými. Prošel jsem si etapou, kdy jsem vedl dvě školy sebeobrany ve dvou městech. Při trenincích policistů a armády mi došlo, že převence a komunikační dovednosti jsou 80% úspěchu v jakýchkoli situacích. Věnuji se zejména tématům sebeřízení a soft skills: sebeuvědomění, zvládání změn, emocí, času a stresu, efektivní zpětná vazba a vedení lidí, negociace, motivace, komunikační a obchodní dovednosti, práce s postoji, návyky, somatický koučink, management sebeúcty, smysl života, tvorba Vizí a cílů, psychohygiena a relaxace, neurovědy. Věnuji se rovněž životnímu koučinku, tedy mobilizaci odvahy, vnitřních zdrojů a motivace k uskutečnění změn v chování na intelektuální, emoční, tělesné a prostorové úrovni klientů. 

Kdo to vymyslel

portrait

RosťaKřivohlávek

Pracoval jsem pro firmy malé, velké, české, mezinárodní, začínající, končící, cizí i vlastní, na straně dodavatele i zákazníka. Byl jsem obchodníkem, account manažerem, šéfem byznysu, předsedou představenstva, partnerem, otcem zakladatelem, majitelem, investorem. Prodával jsem produkty, služby, technologie, firmy, lidi, finance, nápady, kurzy, kontakty, vlastní práci. Vyškolil jsem více, než 500 lidí a prodal jsem, dodal, nebo řídil byznys za více než 28 miliard korun. Svoje zkušenosti chci nabídnout budoucím Skilerům.

portrait

TomášHečko

Celou svou pracovní kariéru se živím komunikací. Nejdříve jako novinář, později jako profesionál v oblasti public relations. Za tu dobu se v mém oboru změnilo skoro vše. Až na jednu, tu nejdůležitější, věc: sílu dobře formulované a správně podané myšlenky. Myslím si, že bychom měli naše děti učit, jak rozeznat informaci od žvástu a jak říkat to, co si myslí, způsobem, který ostatní zaujme a přesvědčí. Proto jsem rád, že mohu pracovat pro Skilery.

portrait

HonzaTajovský

Mám 25 let zkušeností s prodejem a distribucí potravin. Vypracoval jsem se z obchodního zástupce až na ředitele prodeje a spolumajitele velké výrobní a distribuční společnosti. Co se obchodu týče, zažil jsem skoro všechno - od vyjednávání v cukrárně po jednání s velkými hráči, obchodními i restauračními řetězci. Myslím si, že jít za svým úspěchem by se měl pokusit každý a naše děti bychom na tuto cestu měli připravit. Proto podporuji Skilery.

portrait

MartinVasquez

Vzděláváním se zabývám již déle, než 15 let. Mými školeními a tréninky za tu dobu prošlo přes 13 500 účastníků. Celou tu dobu čekám, kdy se na mých workshopech začnou objevovat lidé, kteří už budou umět naslouchat, ale také formulovat své myšlenky a přesvědčovat ostatní lépe, než my. Než naše generace, která se to všechno učila za pochodu. Stále se to ale příliš nelepší. To jsem se rozhodl měnit. Proto teď dávám to, co umím, Skilerům.