Máme dashboard a platební bránu Více info
Komunikace

Kurz Komunikace

 • Volná kapacita: 0 /16
 • Počet lekcí: 13
 • Délka lekce: 2x45 min

Postupně natrénujeme základy jedenácti dovedností: vystupování na veřejnosti, umění spolupráce, zvládání trémy, rétoriky, veřejného vystupování, prezentačních dovedností, argumentace, přesvědčování, asertivity vyjednávání, řešení konfliktů a řízení diskuze.

Druh tréninku: Pro veřejnost
Místo tréninku: Baby Club Juklík, U Jezera 2031/34, Praha 13 - Stodůlky

Kurz Komunikace

10. 9. 2019 - 3. 12. 2019 V ceně tréninku zahrnuto tištěné studijní materiály 4 800 Kč

Kurz Komunikace

10. 9. 2019 - 3. 12. 2019 V ceně tréninku zahrnuto tištěné studijní materiály 4 800 Kč

Trenér

Lidický Ondřej Lidický Ondřej

Jsem původně vystudovaný biochemik se zálibou v psaní básní. Verše jsem posléze vyměnil za divadelní improvizaci. V roce 2015 jsem se stal národním výhercem soutěže FameLab zaměřené na popularizaci vědy. Mám za sebou mnoho kurzů s českými i zahraničními lektory, včetně legendy ve svém oboru Phillipem Gaulierim. Momentálně dokončuji PhD studium na poli experimentální cílené protinádorové terapie. Kombinace divadla a vědy ukazuje, jak důležité je umět předat své nápady v jednoduché podobě ostatním jednoduše a pochopitelně. Vášnivě cestuji, jednu dobu jsem hodně dělal slampoetry, mám také sólové představení Stařec a Facebook.

Co se na kurzu naučíte

beze strachu prezentovat své názory
jasně a zřetelně formulovat své myšlenky
pohotově argumentovat
reagovat na nestandardní situace
přesvědčovat a vyjednávat
asertivně prosazovat své zájmy
jak řešit konflikty
jak vést a moderovat diskuzi
spolupracovat s ostatními

Podrobná osnova

Umění spolupráce Lekce č. 1 10. 9. 2019

Umění spolupráce

V první lekci jde především o nastavení základní pozitivní atmosféry ve skupině, formování pravidel a získání důvěry. Studenti se naučí: - Jak si budeme dávat zpětnou vazbu - Co jsou to „domácí výzvy“ - Jak se budou kontrolovat - Pravidla spolupráce a respektu ve skupině

Studenti se naučí

 • Jak si budeme dávat zpětnou vazbu
 • Co jsou to „domácí výzvy“
 • Jak se budou kontrolovat
 • Pravidla spolupráce a respektu ve skupině
Sebedůvěra a zvládání trémy Lekce č. 2 17. 9. 2019

Sebedůvěra a zvládání trémy

Hlavním cílem je ukázat studentům, jak v sobě systematicky vytvářet a posilovat zdravé sebevědomí. Sebevědomí vyrůstá z přesvědčení o vlastní hodnotě a schopnostech. Studenti se naučí: - Techniky zvládání trémy a strachu z vystoupení - Techniku stanovování cílů - Techniky překonávání překážek - Jak posilovat sebedůvěru

Studetni se naučí

 • Techniky zvládání trémy a strachu z vystoupení
 • Techniku stanovování cílů
 • Techniky překonávání překážek
 • Jak posilovat sebedůvěru
Rétorika a práce s hlasem Lekce č. 3 24. 9. 2019

Rétorika a práce s hlasem

Cílem je pomoci studentům tvořit silný a nosný hlas, aby dokázali promluvit před více lidmi a mohli se na svůj hlas spolehnout. Cílem této lekce je možnost pracovat se svým hlasem bez tlaku hodnocení, zesměšnění nebo posuzování. Studenti se naučí: - Správně pracovat s dechem - Výborně vyslovovat a mluvit hlasitě - Pracovat s emocemi v hlase - Odstraní parazitních slova nebo zvuky

Studenti se naučí:

 • Správně pracovat s dechem
 • Výborně vyslovovat a mluvit hlasitě
 • Pracovat s emocemi v hlase
 • Odstraní parazitních slova nebo zvuky
Vystupování na veřejnosti Lekce č. 4 1. 10. 2019

Vystupování na veřejnosti

Cílem této lekce je naučit studenty, jak se postavit před auditorium, jak zahájit řeč, jakou zvolit strukturu, jak být adresný a dokázat reagovat na dotazy.

Studenti se naučí:

 • Jak pracovat s tělem a mimikou
 • Jak začít a ukončit svoji řeč
 • Jak používat gesta
 • Jak vytvořit kontakt s publikem
Prezentační dovednosti Lekce č. 5 8. 10. 2019

Prezentační dovednosti

Cílem této lekce je ukázat studentům, co můžeme prezentací dosáhnout, pro jaký typ publika připravit jaký typ prezentace. Jak ji strukturovat, jak udržet fokus na základním sdělení a být srozumitelný. Studenti se naučí: - Kolik informací se vejde na jeden slide - Jak by měla vypadat grafická úprava snímků - Jak pracovat s pozorností publika - Jak se vyhnout nepříjemným a rušivým momentům.

Studenti se naučí:

 • Kolik informací se vejde na jeden slide
 • Jak by měla vypadat grafická úprava snímků
 • Jak pracovat s pozorností publika
 • Jak se vyhnout nepříjemným a rušivým momentům.
Prezentační dovednosti (praxe) Lekce č. 6 15. 10. 2019

Prezentační dovednosti (praxe)

Cílem této lekce je praktické procvičování. Každý student bude nejméně jednou prezentovat před ostatními a dostane zpětnou vazbu. Důležitou součástí je video-trénink
Argumentace Lekce č. 7 22. 10. 2019

Argumentace

Hlavním cílem v této lekci je naučit studenty argumentovat, jak je řadit podle důležitosti, jak se připravit na protiargumenty druhé strany. Jak si správně formulovat svoji pozici, kterou chci obhájit, jaké existují argumentační triky a jak se jim bránit. Studenti se naučí: - Jak vytvořit správné argumenty - Jak posílit svoji pozici - Jak se připravit na protiargumenty - Jak poznat manipulaci a jak se jí bránit

Studenti se naučí:

 • Jak vytvořit správné argumenty
 • Jak posílit svoji pozici
 • Jak se připravit na protiargumenty
 • Jak poznat manipulaci a jak se jí bránit
Přesvědčování Lekce č. 8 29. 10. 2019

Přesvědčování

Cílem je naučit studenty vytvořit vlastní přesvědčení, ze kterého vychází naše postoje a názory. Studenti se učí, jak řešit vzájemné konfrontace, jak se nebát ozvat, postavit se před ostatní a obhájit svůj názor. Studenti se naučí: - Jak formulovat vlastní postoj a názor - Jak se nebát kritiky a námitek - Jak přesvědčovat ostatní - Jak používat techniky přesvědčování eticky

Studenti se naučí:

 • Jak formulovat vlastní postoj a názor
 • Jak se nebát kritiky a námitek
 • Jak přesvědčovat ostatní
 • Jak používat techniky přesvědčování eticky
Asertivita Lekce č. 9 5. 11. 2019

Asertivita

V této lekci se studenti naučí, co jsou to asertivní práva, jak je uplatňovat ve svém životě. Jak přesně vyjádřit co chci a co nechci. Studenti se naučí, jak čelit nátlaku nebo manipulaci, aby byl schopen najít v sobě oporu pro své ano nebo ne. Studenti se naučí: - Jak otevřeně vyjadřovat své emoce - Jak se přesně vyjadřovat své potřeby - Jak se ubránit nátlaku silnějších nebo starších - Jak uplatňovat svá asertivní práva

Studenti se naučí:

 • Jak otevřeně vyjadřovat své emoce
 • Jak se přesně vyjadřovat své potřeby
 • Jak se ubránit nátlaku silnějších nebo starších 
 • Jak uplatňovat svá asertivní práva
Vyjednávání Lekce č. 10 12. 11. 2019

Vyjednávání

Zde se studenti naučí, jak dosahovat nejlepších výsledků vyjednáváním, kde hledat ústupky a kompromisy, jak nabízet dohodu a jak ji uzavřít. Studenti se naučí: - Jaké jsou vyjednávací strategie - Jak dosáhnout nejlepšího výsledku - Jak správně nabízet ústupky - Jak dosáhnout co nejlepší dohody

Studenti se naučí:

 • Jaké jsou vyjednávací strategie
 • Jak dosáhnout nejlepšího výsledku
 • Jak správně nabízet ústupky 
 • Jak dosáhnout co nejlepší dohody
Řešení konfliktů Lekce č. 11 19. 11. 2019

Řešení konfliktů

Studenti se společně naučí, jaké jsou zdroje konfliktů, jak se jim nevyhýbat, ale zvládnout jejich průběh. Jak pracovat s hněvem a vlastní agresivitou. Studenti se naučí: - Odkud přicházejí konflikty - Jak zvládat vlastní emoce a hněv - Jak zvládnout naslouchání a hledání kompromisu - Jak pomáhat řešit konflikty ostatních.

Studenti se naučí:

 • Odkud přicházejí konflikty
 • Jak zvládat vlastní emoce a hněv
 • Jak zvládnout naslouchání a hledání kompromisu
 • Jak pomáhat řešit konflikty ostatních
Řízení diskuze Lekce č. 12 26. 11. 2019

Řízení diskuze

Studenti se naučí, jak řídit diskuzi, jak moderovat brainstorming nebo panelovou diskuzi. Hlavním cílem je, se učili naslouchat, rozvíjet a řídit diskuzi, která bude pro ostatní přínosná. Studenti se naučí: - Jak řídit diskuzi a předávat slovo - Jak rozvíjet v diskuzi myšlenky a nápady - Jak řešit konflikty ve skupině - Jak moderovat společenské situace.

Studenti se naučí:

 • Jak řídit diskuzi a předávat slovo
 • Jak rozvíjet v diskuzi myšlenky a nápady
 • Jak řešit konflikty ve skupině
 • Jak moderovat společenské situace
Závěrečná prezentace výsledků semestru Lekce č. 13 3. 12. 2019

Závěrečná prezentace výsledků semestru

Na konci každého semestru proběhne prezentace pro rodiče a přátele, ve které se v rámci cvičení a her ukáže, kam se studenti posunuli a jak jsou schopni nabyté dovednosti používat. Tato prezentace má hravý charakter a je kombinací zapojení diváků a předváděných cvičení. Nejde tu o výkon, ale prokázání posunu v dovednostech a taky o jistou výzvu „jít se svou kůží na trh“.

Administrativní kontakt

Chcete se na cokoliv k tomuto tréninku zeptat?
Napište nám nebo zavolejte.

Rosťa Křivohlávek
Rosťa Křivohlávek
E:Rosta.Krivohlavek@skileri.cz
M:+420 602 271 719
Načítám